Terminliste

Via  https://www.skyting.no/pistol/terminliste-pistol-2/ vil du kunne finne alle stevner som er planlagt gjennom sesongen i hele Norge.
I regi av HPK vil det i 2023 bli arrangert VM Fin/grov 1. juli, Hurtig FGMR SR SP 2. juli og  Harstadtreffen/FG felt helgen 12 og 13 august.