Banekalender

Dato  Aktivitet     Ansvarlig       Medhjelper    Oppmøte    Trening start
   
18.06      Trening Felt             Hilde      Lars Petter  17.30    18.00
20.06      T96 Stevne      Helge    Stig        16.30    17.00