Banekalender

Dato  Aktivitet     Ansvarlig       Medhjelper    Oppmøte    Trening start

14.05      Klubbmesterskap F/G Stig/Tim                       17.00/20.00    
21.05   Trening T96 Fin     Helge        Marius      17.30      18.00
23.05      Rekruttering    Helge              17.30      18.00
24.05      Banen utleid   HDS
25.05      Banen utleid    HDS
26.05      Banen utleid   HDS
28.05      Norgesfelt stevne   Jan-Viggo       Lars-Petter           17.00/20.00    
30.05   Rekruttering   Geir     Alfred      17.00/20.00   18.00
31.05   Banen utleid   HDS
01.06   Banen utleid   HDS
02.06   Banen utleid   HDS
03.06   Banen utleid   HDS har flyttet treningsdag pga Harstadtreffen