NSF

Harstad Pistolklubb tilbyr som hovedsak skyting innen noen av programmene til Norges Skytterforbund (NSF). NSF organiserer skyting med luftpistol, silhuettpistol, fripistol, PPC 1500, finpistol, grovpistol, militærpistol, revolver, spesialpistol og revolver, samt Magnum 1 og 2.

I Harstad Pistolklubb tilbyr vi for tiden treninger og stevner utendørs for diverse baneprogrammer og feltprogrammer med fin/grov pistol, militærpistol og revolver. Vi kjører også treninger og stevner i Norgesfelt og har også innført siste tilskudd på programsiden som heter T96, sistnevnte er en mellomting mellom felt og baneskyting.

--

I baneskyting skytes det på varierende avsatander fra 10 m i luftøvelsene og opp til 50 meter i fripistoløvelsene. Det skytes mange ulike programmer, internasjonale og nasjonale, der skytetider og skivetype varierer på de ulike øvelsene. For en komplett oversikt over de ulike baneprogrammene, sjekk ut NSF sine nettsider.

I Harstad Pistolklubb skytes det baneprogrammer på vår 25 meter utendørsbane.

--

Feltskyting er en nasjonal øvelse som skytes fra oppsatte standplasser og varierende avstander, fra 5m til 70m, opptil 200 m i Magnumklassene. Skivene varierer også både i antall, størrelse og utforming. Det skytes fra 10 standplasser, 6 skudd fra hver standplass i fin, grov, militær og revolver. For spesialpistol og revolver, samt Magnum 1 og 2 skytes det 5 skudd fra hver standplass. Skytetidene varierer normalt mellom 6 og 14 sekunder, og det skytes mot varierende antall skiver på hver standplass.

Norgesfelt er et noe forenklet feltprogram hvor det skytes fra 8 standplasser, skytetid er 10 sekunder på alle standplasser og det er målgrupper på 15 og 25 meter. Dette er en løype som settes opp likt over hele landet, slik at man kan måle seg mot skyttere fra hele Norge.

T96 er et forholdsvis nytt program som skytes på 3 forskjellige avstander varierende med en og to hender, totalt 96 skudd, derav navnet T96, også kalt Kråkefelt. Programmet følger i hovedsak regler for Feltskyting når det gjelder kommandoer, regler og våpentyper.