BANEKALENDER

1. Juli117. Juni Godkjenningskurs DSSN - Praksisdag 2 / Bygging til L1
8. Juni Bygging til L1 / L1 - Klubbmatch 1 av 2
15. Juni Bygging til L1 / L1 - Klubbmatch 2 av 2
Juli:
August:
September:
4. September Bygging til L2
5. September L2 - HPK DS September Pain
Oktober:
November:
Desember:

August:

03. August Trening NSF Etter ønske
05. August Trening NSF Felt
10. August Trening NSF NAIS F/G
12. August Trening NSF Felt
17. August Trening NSF Standard
19. August Trening NSF Felt
24. August Trening NSF Hurtif F/G
26. August  Trening NSF Felt
28. August Klubbstevne Norgesfelt
31. August Trening NSF VM F/G

September:
02. September Trening NSF Felt
07. September Trening NSF Hurtig F/G
09. September Trening NSF Felt
14. September Trening NSF Felt, oppkjøring til Harstadtreffen
15. September Klargjøring Harstadtreffen
16. September Klargjøring Harstadtreffen
17. September Klargjøring Harstadtreffen
18. September Harstadtreffen 2021, KM mil/rev
19. September Felstevne F/G med KM
21. September Trening NSF VM F/G
23. September Treniing NSF Felt
28. September Trening NSF Hurtig F/G
30. September Trening NSF Felt

Oktober:

November:

Desember: