Dynamisk

Dynamisk Sportsskyting er en idrett som krever mye av utøveren, i form av konsentrasjon og selvdisiplin. For å hevde seg må man beherske presisjon, kraft (kraftig ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet. For å drive med dynamisk sportsskyting kreves det, i tillegg til grunnleggende våpenopplæring for erverv av skytevåpen, et eget godkjenningskurs for dynamisk sportsskyting. Vår klubb arrangere godkjenningskurs med jevne mellomrom.

Skytingen blir ikke ensformig og kjedelig, da det ikke er standardiserte øvelser og ikke faste plasseringer av blinkene. Banen og øvelsene bygges på nytt for hvert enkelt arrangement. Variasjonen i utforming av øvelsene krever at skytteren selv planlegger hvordan øvelsen gjennomføres. Det må her vurderes f,eks skyteferdigheter og magasinkapasitet på våpenet. Skytteren kan flytte seg innenfor et angitt område, og må planlegge fra hvor de forskjellige blinkene skal engasjeres. Øvelsene deles inn i kategoriene short, medium og long som kan kreve inntil 12, 24 og 32 skudd. (For håndvåpen. For rifle gjelder egne regler.)

Det brukes det kun pistoler/revolvere med kaliber 9 x 19mm eller grovere. Dette gjør skytingen mer utfordrende enn å skyte med finere kaliber, siden målet er å skyte mest mulig presist på kortest mulig tid.

Blinkene det skytes mot kalles IPSC target og er 75 x 45cm. De forskjellige sonene på blinkene kalles "Alfa", "Charlie" og "Delta", der "Alfa" er sentersonen. Hver skive skal normalt skytes med 2 skudd. I tillegg benyttes det fallfigurer av stål, og øvelsen kan også inneholde blinker som ikke skal skytes og som gir minuspoeng ved treff. Blinkene kan enten være statiske eller bevegelige.

IPSC target

Skyteavstanden varierer vanligvis fra 10-25m. Skytteren har i en viss grad mulighet til å påvirke skyteavstanden ved å bevege seg innenfor et angitt område.

I tillegg til dynamisk sportsskyting organiserer DSSN også skyting i Sivilpistol og Steel Challenge. Følg linkene for mer informasjon.

HPK har dessverre ikke baneanlegg for å drive dynamisk sportsskyting med rifle, men våre skyttere kan delta i denne øvelsen andre steder så lenge de er godkjente dynamiskskyttere.