Godkjenningskurs nye skyttere IPSC

For personer som har eget våpen, egnet for sporten. (Se regelverk for Pistol)

For å kunne delta på Godkjenningskurs nye skyttere IPSC må man ha erfaring med pistolskyting og inneha minimum et registrert håndvåpen. Med erfaring menes at man er aktiv medlem i en pistolklubb og har gjennomført deres sikkerhetskurs.

Grunnkurset arrangeres med jevne mellomrom, etter kapasitet og ved behov. Det består av en teoridel med eksamen, og en praktisk del med skyteøvelser, samt gjennomføre et godkjenningsstevne lokalt. Alle 3 delene må bestås for å få grunnkurset godkjent. Med godkjent kurs kan man delta i alle stevner og arrangementer i regi av HPK, og åpne stevner hos klubber tilsluttet vårt forbund DSSN (Dynamisk SportsSkyting Norge, tidligere NFPS) og IPSC (det internasjonale forbundet).


Neste godkjenningskurs - IKKE PLANLAGT. Klikk her for påmelding til kurset.


Godkjenningskurs nye skyttere DSSN: kr 1.500,- per deltaker.

Forbundsmedlemskap kommer i tillegg.

I tillegg må deltakeren ha egnet hylster, belte og magasinvesker samt minimum 3 magasiner.


Som fullverdig medlem i HPK Dynamiske sportsskyttere har du følgende fordeler:


Muligheter til å delta på dynamiske stevner både pistol/revolver og rifle.

Muligheter til å delta på sivilpistol-, steelchallenge- og secondchance- stevner.

Tilgang til stort utendørs treningsområde med tilhørende utstyr.

Støtter opp om regulert og kontrollert skyting som sport.