AKTUELL INFORMASJONBanen er utleid til HDS på onsdager, det vil da ikke være anledning for HPK`s medlemmer å benytte anlegget.


Årsmøtet flyttes til 24 mars kl 1800

Årsmøte HPK avholdes på Thon hotell Harstad 26 mars kl 1800

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 12 mars

Årsmøtepapirer sendes ut en uke før møtet

Skriv ut papirer og ta med om du kommer på årsmøtet

Styret HPK