AKTUELL INFORMASJONBanen er utleid til HDS på onsdager, det vil da ikke være anledning for HPK`s medlemmer å benytte anlegget.